Reklamační řád


 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen informovat také prodávajícího.
 3. Je-li zboží doručováno na danou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí osoby,provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned,nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad a nekompletnost dodávky nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci.
 5. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady, uplatněné později nebudou v tomto případě prodávajícím uznány.
 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.e-puncochace.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. 
 7. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: ePuncochace.cz, Květinářská 3, 602 00 Brno nebo na e-mailové adrese: info@e-puncochace.cz
 8. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, popř e-mail, číslo objednávky nebo číslo číslo daňového dokladu,podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Kupující dále doloží kopii podacího lístku, kterým zásilku zaslal, aby mohly být v případě uznání reklamace zaslány také náklady poštovného, vynaložené kupujícím.
 9. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu, informuje prodávají kupujícího o následném postupu závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadní zboží doručit.
 10. V případě, že je reklamované zboží nutné zaslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originál obalu nebo na vlastní náklady zajistit obal nový,vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že  v případě nedostatečně chráněného zboží nemusí být reklamace uznána. Zboží zaslané na reklamaci musí být vždy čisté.
 11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena vrácením zaplacené kupní ceny.
 12. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců, stejně jako v kamenném obchodě. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní respektujte prací symboly uvedené výrobcem na etiketě.

 13. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.