Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost Dine s.r.o., Merhautova 836/64,Zábrdovice, 61300 Brno   IČO: 25508504, DIČ  CZ25508504. Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud oddíl C, vložka 28649.

Podmínky blíže vymezují práva a povinosti prodávajícího a kupujícího.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění  veškerých ,formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází  na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.e-puncochace.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech pouze pro účely internetového obchodu ePuncochace.cz, provozovaného firmou Dine s.r.o. Více viz Ochrana osobních údajů.

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné

 1. Veškeré zboží je expedováno do 1-2 pracovních dnů (dle sezóny) od obdržení objednávky. V případě, že nebude možno expediční lhůtu z provozních důvodů dodržet, bude zákazník okamžitě informován e-mailem nebo telefonicky. U platby dobírkou začíná expediční lhůta běžet okamžitě po objednání, v případě platby převodem na účet je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Zboží je zasíláno Českou poštou nebo do výdejních míst Zásilkovna.cz a dále je možno si ho vyzvednout osobně na adrese kamenné prodejny: Budoár, Květinářská 3, 602 00  Brno
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován pro objednávce daného zboží.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou řešeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.e-puncochace.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu je součástí těchto obchodních podmínek.

V.  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
  2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.
  3. Vystavená cena je chybná (z důvodů chyby při hromadném zpracování dat atd.)
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce,prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího,který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.e-puncochace.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují  tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými úpravami,především Obchodním a Občanským zákoníkem.