Reklamační řád

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen informovat také prodávajícího.
 3. Je-li zboží doručováno na danou adresu smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí osoby,provádějící doručení a zjevné vady zboží a nekompletnost dodávky (rozdíl mezi fakturou a dodaným zbožím) je povinen reklamovat u prodávajícího ihned,nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad a nekompletnost dodávky nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
 4. V případě přepravní škody uchovejte obal, v němž je zboží přepravováno, pro případnou fotodokumentaci.
 5. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady, uplatněné později nebudou v tomto případě prodávajícím uznány.
 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.e-puncochace.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
 7. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Dine s.r.o., Punčochové zboží, Brandlova 4,602 00 Brno  nebo na e-mailové adrese: info@e-puncochace.cz
 8. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, popř e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu,podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 9. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu, informuje prodávají kupujícího o následném postupu závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadní zboží doručit.
 10. V případě, že je reklamované zboží nutné zaslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originál obalu nebo na vlastní náklady zajistit obal nový,vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že  v případě nedostatečně chráněného zboží nemusí být reklamace uznána. Zboží zaslané na reklamaci musí být vždy čisté.
 11. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.