Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje (jméno, příjmení,adresu, e-mail adresu, telefon) zpracovávat. Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího, učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.