Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost Dine s.r.o., Brno, Merhautova 64,   IČO: 25508504, DIČ  CZ25508504. Podmínky blíže vymezují práva a povinosti prodávajícího a kupujícího.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění  veškerých ,formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází  na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.e-puncochace.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné

 1. Veškeré zboží je expedováno do 1-2 pracovních dnů (dle sezóny) od obdržení objednávky. V případě, že nebude možno expediční lhůtu z provozních důvodů dodržet, bude zákazník okamžitě informován e-mailem nebo telefonicky. U platby dobírkou začíná expediční lhůta běžet okamžitě po objednání, v případě platby převodem na účet je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Zboží je zasíláno Českou poštou, přepravní službou In Time, do výdejních míst Uloženka.cz a dále je možno si ho vyzvednout osobně na adrese kamenné prodejny a skladu: Brno, Brandlova 4.
 3. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován pro objednávce daného zboží.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou řešeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.e-puncochace.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu je součástí těchto obchodních podmínek.

V.  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odst 6 novely Občanského zák 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne,musí nepoškozené zboží, bez známek opotřebení nebo užívání, v původním obalu zaslat zpět uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí zákazníkovi zpět částku,odpovídající ceně zboží a to převodem na účet do 30 dnů od data doručení.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
  2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.
  3. Vystavená cena je chybná (z důvodů chyby při hromadném zpracování dat atd.)
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce,prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího,který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.e-puncochace.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích,které neupravují  tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými úpravami,především Obchodním a Občanským zákoníkem.